Embassy Plaza

Party City Port Richey, FL - Embassy Plaza

Embassy Plaza
9442 US Highway 19 North
Port Richey, FL 34668
(727) 845-8255
Store# 6064
Party Store Port Richey, FL
Store Hours
Mon:
9:30 AM - 8:30 PM
Tue:
9:30 AM - 8:30 PM
Wed:
9:30 AM - 8:30 PM
Thu:
9:30 AM - 9:00 PM
Fri:
9:30 AM - 9:00 PM
Sat:
8:30 AM - 8:30 PM
Sun:
10:00 AM - 6:00 PM

Store Services

Nearby Stores